Totalresistenta bakterier sprider sig snabbt

För tidigt födda barn största riskgruppen

HÄLSA

Alarmerande siffror visar att totalresistenta bakterier nu sprider sig snabbare än forskarna trott. Utan antibiotika som biter står läkarna maktlösa.

– För bara fyra fem år sedan var de här bakterierna mycket ovanliga. Nu är de ett vardagsproblem i många länder, säger en oroad Otto Cars, professor i infektionssjukdomar, till Dagens nyheter.

I en stickprovsundersökning på intensivvårdsavdelningar runt om i Europa framgår att mer än hälften av läkarna vårdat minst en drabbad det senaste halvåret. Och var tionde läkare sa sig ha behandlat mer än tio patienter med bakterier som varit totalt resistenta mot antibiotika. Det innebär att bakterierna har motståndskraft mot alla sorters antibiotika. Därmed går infektionen inte att stoppa.

På Europeiska smittskyddsenheten, ECDC, som ligger bakom undersökningen påpekar man att det är en ögonblicksbild av läget i de 24 länder som ingick, men att det bör tas på allvar.

– Det är den bästa statistiken vi har eftersom läkare inte är skyldiga att anmäla totalresistenta bakterier, säger forskaren Dominique L Monnet i en intervju med Dagens Nyheter.

Fem barn har avlidit

Att forskarna valde att granska just intensivvården beror på att den är extra sårbar. Där finns många allvarligt sjuka med nedsatt immunförsvar som är i behov av antibiotika.

För tidigt födda barn tillhör den största riskgruppen. I Sverige har redan fem spädbarn avlidit på kort tid sedan resistenta bakterier tagit sig in på sjukhuset där de vårdades.

– Vi kan inte skydda oss i Sverige. Det här får vi se mer av i framtiden, säger Otto Cars till Dagens Nyheter och menar att vi måste sluta använda antibiotika i onödan.

Sjukvården måste också bli bättre på att identifiera de här patienterna och lägga dem i enkelrum för att inte fler patienter ska bli smittade.

I dag saknas nationella riktlinjer för hur läkarna ska behandla de drabbade och minska smittspridningen.