Empati styrs delvis av våra gener

HÄLSA

Det finns människor som lättare än andra känner empati och kan leva sig in andra människors känslor. Nu antyder amerikanska forskare att graden av empati styrs av vilken genvariant av ett hormon som individen bär på.

Samma genvariant av det aktuella hormonet, neuropeptiden oxytocin, tycks också kunna dämpa nivåerna av negativ stress, enligt en studie publicerad i den amerikanska vetenskapstidskriften Pnas.

Oxytocin, som ibland kallas lugn och ro-hormonet, utsöndras i kroppen vid exempelvis massage, under en förlossning eller i samband med amning. Hormonet tros också kunna frisättas vid kärleksfulla kroppskontakter, ha stor betydelse för föräldrars känslor för sina barn och öka chansen till sociala kontakter.

Sarina Rodrigues, psykologiprofessor vid Oregon State University, lät 200 collegestudenter svara på en mängd frågor och delta i olika laboratorieförsök. I gruppen, som var jämnt könsfördelad, ingick personer med olika etniska bakgrunder. De delades in i två grupper, beroende på vilken genvariant av oxyticin de bar på, AA, AG eller GG. Deltagare med AA- och AG-gener (som är mycket lika) placerades i den ena gruppen och personer med GG-genen i den andra.

Hormon ökar empati

I försöket ingick ett standardtest för att mäta hur personer reagerar på stress. Deltagarna utsattes bland annat för störande ljud i hörlurar och under tiden i laboratoriet registrerades personernas hjärtfrekvens.

Forskarna fann att de deltagande kvinnorna generellt var känsligare för stress än männen. Men hos både män och kvinnor som bar på en viss genvariant, kallad GG, ökade hjärtfrekvensen mindre än hos övriga deltagare.

Ett annat test, skapat av Simon Baron-Cohen, professor i psykologi och autismexpert vid brittiska Cambridgeuniversitetet, används bland annat för att studera deltagarnas förmåga att känna empati. Testet används enligt Sarina Rodrigues ofta för att finna ut hur människor kan leva sig in i andra människors känslor och sätt att tänka.

– Kvinnorna klarade sig generellt bättre i det här testet än männen. Men vi fann en skarp skillnad hos båda könen beroende på vilken genvariation de bar på. De med genvariationen GG var 22,7 procent mindre benägna att misslyckas i testet, jämfört med de övriga deltagarna, säger Sarina Rodrigues i ett pressmeddelande från Oregon State University.

Både arv och miljö

Enligt Rodrigues visar tidigare forskning att autistiska människor klarar den här typen av empatitest sämre än andra. Men en nässprej med oxytocin har visat sig kunna förbättra deras resultat. Svenska studier visar också att en sådan behandling också kan minska ångesten hos dem som lider av social fobi och öka chansen till sociala kontakter.

– Våra data stöder påståendet att denna genetiska oxytocinvariation kan påverka människans känsloprocesser och agerande i förhållande till andra människor, säger Sarina Rodrigues.

En svensk-amerikansk studie slog i fjol fast att förmågan att våga lita på andra troligen hänger samman med gener bakom hormonet oxytocin. Det tros också ha betydelse för människors förmåga att känna igen ansikten.

Men det är inte bara generna som avgör om en människa blir empatisk eller inte. Det rör sig om ett komplext samspel mellan arv, uppväxtmiljö och individuella erfarenheter i och utanför familjen. I dag tror forskarna att mellan 30 och 50 procent av människors personlighet bestäms av generna, resten av miljön.

Sarina Rodrigues varnar också för att dra alltför långtgående slutsatser av hennes studie.

I en stor befolkning finns det massor av människor med genvariationerna AA och AG som är empatiska och bryr sig mycket om andra, säger hon.

TT