Mindre antibiotika till storstadsbor

HÄLSA

Invånarna i Stockholm, Västra Götaland och Skåne behöver i princip halvera användningen av antibiotika jämfört med nuläget för att motverka problemen med resistenta, motståndskraftiga, bakterier.

Detta enligt ett nytt nationellt mål för antibiotikaförskrivning inom öppenvården som strategigruppen Strama har satt upp. På fem års sikt bör läkarna inte skriva ut mer än 250 antibiotikarecept per 1 000 invånare och år. Det är den volym som krävs för att gällande behandlingsrekommendationer ska följas.

I dag finns omotiverade skillnader i antibiotikaanvändningen över landet, enligt Strama, där stockholmarna toppar listan medan Västerbotten ligger lägst.

Studier har visat att läkare ofta ordinerar antibiotika i onödan. Till exempel får hälften av alla patienter med hosta och luftrörskatarr antibiotika trots att läkemedlen inte gör någon nytta mot besvären, skriver Strama i ett pressmeddelande.

TT