Äldre omedvetna om sitt blodtryck

HÄLSA

Hälften av alla män och en tredjedel av alla kvinnor över 60 år har för högt blodtryck utan att veta om det.

Det visar en doktorsavhandling vid Karolinska institutet.

Foto: colourbox

– Siffrorna är egentligen så alarmerande höga, att man mycket väl kan efterlysa någon form av screening av äldre människors blodtryck, säger forskaren Axel Carlsson, som har genomfört undersökningen i samband med sin doktorsavhandling vid Karolinska institutet, om förebyggande vård av högt blodtryck.

Han är också forskare vid Centrum för allmänmedicin i Stockholm.

Undersökningen genomfördes 1997 på totalt 4 000 personer som alla var över 60 år gamla. Det visade sig att 62 procent av männen hade för högt blodtryck, jämfört med 45 procent av kvinnorna. Hälften av männen hade högt och farligt blodtryck utan någon egen vetskap om det, jämfört med en tredjedel av kvinnorna.

Vården räcker inte till

– Av de som sedan var medvetna om sitt höga blodtryck var många ändå underbehandlade, vården de fick räckte inte till. De fick till exempel enbart kostråd, som inte hjälpte till att sänka blodtrycket till en normal nivå, säger Carlsson.

Att drabbas av högt blodtryck och låta det gå obehandlat kan på sikt leda till allvarligare komplikationer och sjukdomar som stroke, hjärtinfarkt och njursjukdomar.

Lätt att diagnosera

– Det är onödigt, för högt blodtryck är lättdiagnosticerat och relativt enkelt att åtgärda om patienten får rätt stöd och mediciner, konstaterar Axel Carlsson.

Han säger att det inte går att själv känna om man lider av högt blodtryck. Däremot kan man räkna ut om man är i riskzonen.

– Är du överviktig, lider av bukfetma och till exempel äter salt mat ofta tycker jag att man ska mäta sitt blodtryck med jämna mellanrum.

FAKTA

Högt blodtryck

Källa: Axel Carlsson och Nationalencyklopedien (TT)

TT