Fler överlever bröstcancer

HÄLSA

Överlevnaden i bröstcancer och andra vanliga cancerformer har ökat. Dödligheten i stroke har minskat. Förskrivningen av bredspektrumantibiotika har minskat.

Allt detta framgår av en jämförelse mellan landstingen av kvaliteten i hälso- och sjukvård.

Enligt rapporten från Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är fler patienter nöjda nu med både tillgång till vård och den vård som ges.

Även om vården blir bättre finns ännu oacceptabla skillnader inom landet och i behandlingen av låg- och högutbildade, anser Socialstyrelsen och SKL i jämförelsen.

Den som har högre utbildning har större chans att få bättre vård, konstaterade Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm under en presskonferens på måndagen.

På det stora hela blir landstingen bättre, men skillnader inom och mellan landsting är ibland stora när det gäller behandlingar, väntetider, läkemedelsförskrivning och hur resurserna används.

– Väntetider inom cancerbehandling är inte acceptabla, underströk Holm.

Han gav som exempel att det i snitt gick 17 dagar i Jönköping, men 92 dagar i Kronoberg, för den som fått en tumör i öron/näsa/hals från första kontakt till behandlingsbeslut.

TT