Svensk strokevård ska utvärderas

HÄLSA

Varje minut är oerhört viktig. Omedelbar transport till sjukhus och snabb behandling är avgörande för att kunna rädda liv och minska skadorna för den som drabbas av ett slaganfall, en stroke.

Det är ett av de viktigaste budskapen i Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer för strokesjukvården.

Socialstyrelsen trycker också på vikten av att rehabilitering av strokedrabbade inleds snabbt. Då har åtgärderna störst effekt.

Under nästa år ska en stor utvärdering av den svenska strokevården vara klar. Den görs bland annat utifrån de nya riktlinjerna.

TT