Nytt vapen mot resistenta bakterier

– drickbara antikroppar

HÄLSA

Svenska forskare har hittat ett nytt effektivt sätt att stoppa livshotande infektioner: Gurgelvatten.

I försök på patienter med lungsjukdomen cystisk fibros har man kunnat stoppa två av tre infektioner.

Det är forskare på Akademiska sjukhuset i Uppsala som provat metoden på sjutton patienter i nästan 15 år. Samtliga har den kroniska sjukdomen cystisk fibros och har fått gurgla sig med drickbara antikroppar från hönsägg i förhoppning om att de ska slippa andningssvikt. Många med cystisk fibros drabbas annars ofta av en speciell bakterieinfektion som kan försvåra andningen och leda till döden.

Bakterierna får inte fäste

Tanken är att antikropparna i gurgelvattnet ska binda de farliga bakterierna till sig och på så sätt se till att de inte får fäste i munhålan och svalget. Något man lyckats med.

När läkarstämman öppnade i Stockholm i går presenterades resultaten. Vid en jämförelse med en grupp patienter som inte fått antikroppar hade de som gurglat sig sluppit två av tre infektioner och behövde inte lika mycket antibiotika.

Det positiva resultatet gör att forskarna nu vill prova konceptet på fler patienter och andra sjukdomar som infektioner av ESBL-producerande tarmbakterier. Där har antikropparna den stora fördelen att bakterierna inte kan bli resistenta mot dem.