Hälsomärkning kan vara vilseledande

Foto: sanna sjöswärd
Enligt OLW:s märkning är 25 gram en rimlig chipsportion. Det innebär att 12 personer ska dela på en påse för att det rekommenderade dagliga behovet av fett, socker och kalorier inte ska överskridas.
HÄLSA

Räcker verkligen en chipspåse på 300 gram till tolv personer?

Det undrar Livsmedelsverket, som efter en granskning kommit fram till att produktmärkning om vägledande dagligt intag av socker, kalorier och fett kan vara vilseledande.

– Man kan ju fråga sig om den portionsstorleken stämmer överens med vad reklamen för produkterna visar, säger Jan Sjögren, enhetschef vid Livsmedelsverket till TT.

Granskning av produktmärkningen, den så kallade GDA-märkningen, har gjorts efter en anmälan till Konsumentverket och Livsmedelsverket för vilseledande hälsomärkning mot tre livsmedelsföretag, gjord av organisationen Sveriges konsumenter. Anmälningarna gäller Kalaspuffar, OLW-chips och Coca colaburkar- och flaskor.

Sveriges konsumenter anser att märkningen på produkterna har utformats för att få dem att verka nyttigare än de i själva verket är.

"Så ärligt det kan bli"

Till exempel är chipspåsar från OLW märkta med information om att produkten bara ger sju procent av det vägledande dagliga intaget av kalorier. Förutsättningen är att portionen inte är större än 25 gram, vilket innebär att en 300 grams påse räcker till tolv personer.

Livsmedelsverket har nu skrivit till OLW för att få veta hur företaget resonerar när det gäller portionsstorleken.

OLW ägs av den norska koncernen Orkla. Orklas chef för näring och hälsa, Anders Högberg, anser inte att företagets märkning är vilseledande.

– Absolut inte. Det är så ärligt det kan bli, säger han till TT.

– 25 gram är den portionsstorlek som man kan få in i en balanserad kost, det är det vi tagit till utgångspunkt för vår märkning. Vi vill vara tydlig med hur mycket chips man bör äta. Det folk sedan äter, det kan inte vi påverka, säger Anders Högberg.

Kan ge föreläggande

Livsmedelsverket inväntar nu ett skriftligt svar från OLW. Om myndigheten inte anser att det är rimligt kan OLW:s märkning betecknas som vilseledande för konsumenterna. Då kan myndigheten ge företaget ett föreläggande om att ändra märkningen.

GDA-märkningen har lanserats av stora internationella livsmedelsföretag. GDA står för guidance daily amount, vilket ungefär betyder vägledande dagligt intag. Märkningen utgår från behovet hos en vuxen person som förbrukar 2 000 kalorier per dag.

TT