Herpesmedlet kan få dig att tro att du är död

HÄLSA

Läkemedel mot munsår kan ha som biverkan att användaren får en stark upplevelse av att vara död, rapporterar forskare vid Läkarstämman.

De har gått igenom 94 fallrapporter om biverkningar efter användning av läkemedel med den virushämmande substansen aciklovir, som finns i vissa salvor mot bland annat munherpes, under 1981–2008.

I sju fall drabbades personerna av ett mycket sällsynt tillstånd kallat Cotards syndrom, som är en akut och mycket ångestfylld känsla av att inte längre vara i livet.

TT