Farligt för äldre att motionera

HÄLSA

Medelålders män och kvinnor riskerar att få reumatism av att träna för mycket. En amerikansk studie på 200 personer mellan 45 och 55 år visade att de som tränade mest löpte störst risk för att få ledsjukdomar, enligt BBC.

Foto: colourbox

Löpning och aktiviteter med mycket hopp orsakar mer skada för lederna än simning och cykling, menar forskarna.

Artros är en av de vanligaste reumatiska sjukdomarna som orsakar smärta, svullnad och stelhet i lederna. Risken för artros ökar med åldern och viktökning och är vanligast hos kvinnor.

Den amerikanska forskargruppen delade in försökspersonerna i tre grupper beroende på hur mycket de tränade. Sedan röntgades personerna för att leta efter förslitningskador i brosk och ledband.

Knäskador vanligast

De som hamnade i den högsta gruppen, där man tränade mest, hade den allra högsta skadefrekvensen. Skadorna kunde helt associeras med aktivitetsnivåerna och var inte kopplade till kön, enligt forskarna. Skadorna kunde även kopplas till vilken sorts träning personerna utförde.

– Våra resultat visar att människor med högre fysisk aktivitetsnivå löper större risk för att utveckla knäskador och på grund av det, även utveckla artros, säger Dr Christoph Stehling, forskare på University of California, till BBC.

ARTIKELN HANDLAR OM