Sprutbyte på gång i Stockholm

HÄLSA

Stockholm ser nu ut att pröva ett system med sprutbyte bland narkomaner. Programmet lär följas noga av andra kommuner och landsting.

På tisdagen mottog Stockholms läns landsting ett förslag om en "tidsbegränsad försöksverksamhet med sprutbyten". Landstingsråd Birgitta Rydberg (FP) är positiv till tanken.

Foto: colourbox

"Alternativen för sprutbytesprogram är nu något vi ska diskutera inom landstinget och tillsammans med Stockholms stad och övriga kommuner i länet. Min bedömning är att vi kommer att införa något slags försöksverksamhet med sprutbyten", aviserar Rydberg i ett pressmeddelande.

Narkotikautredningen om beroendevård och smittskyddsåtgärder rymmer en rad förslag till åtgärder. Där understryks att "ett sprutbytesprogram enbart kan vara ett komplement till andra väl etablerade metoder för att begränsa smittspridning".

Minskar smittspridning

Utredarna skriver också att ett sprutbytesprogram inte minskar missbrukets omfattning, men att det kan "reducera riskbeteende, risker för smittspridning, möjliggöra ökad kontakt med injektionsnarkomaner och därmed skapa förutsättningar för motivationsarbete och behandling."

I Sverige finns endast två sprututbytesprogram, i Lund och Malmö. Sedan 2006 finns en lag som tillåter landstingen att starta sådana program, men landsting och kommuner har tvekat.

Sverige har undertecknat Dublindeklarationen där vi lovar att intensifiera arbetet mot hiv, aids och hepatit. Där rekommenderas att sprutbytesprogram ska nå minst 60 procent av de intravenösa missbrukarna, men i Sverige når sprutbyten högst fem procent.

Socialstyrelsen ställer krav på att sprututbyte ska ske som en del av en bredare verksamhet som riktar sig till missbrukare och som innehåller samtal, hälsorådgivning, test och vaccinationer.

Nu överväger alltså Stockholm att införa sprutbyten, men när och var är inte klart ännu. Det ska vara en av många åtgärder för bekämpning av missbruk och smittspridning.

– Vi vågar inte säga ett datum än så länge. Vi har inte heller något färdigt förslag om var man ska lokalisera verksamheten, men det vore bra att lägga den någonstans centralt i Stockholm. För att man ska genomföra det här ska hälso- och sjukvårdsnämnden och Stockholms stad också godkänna det, säger Birgitta Rydberg (Fp), landstingsråd för sjukvårdsfrågor i Stockholm.

Stora skillnader

Birgitta Rydberg vill att Stockholms sprutbytesprogram genomförs på ett sätt så att det bidrar till att en vetenskaplig utvärdering av sprutbyten kan göras. Hon pekar på att sprutbytesprogram har haft olika konsekvenser på olika håll, och att ett sprutbytesprogram i Vancouver exempelvis ledde till en ökad mängd hivsmittade, medan smittspridningen minskade i Helsingfors.

Mellan 2005 och 2007 utgjorde Stockholms del av de intravenösa fallen av hiv i Sverige omkring 70, 80 procent. 2007 utbröt en hiv-epidemi bland intravenösa missbrukare i Stockholm och 45 personer rapporterades ha smittats med hiv. Under 2008 sjönk antalet nya smittade i Stockholm till 21 stycken.

Att Birgitta Rydberg nu öppnar för ett sprutbytesprogram välkomnas av både S, Mp, Kd och C i Stockholm.

TT