Läkare upptäcker inte barnmisshandel

HÄLSA

Läkare missar var femte fraktur som är orsakad av barnmisshandel och tar det för en olycka, visar ny studie.

De missar även att anmäla de fall de upptäcker.

Foto: colourbox

Studien som Dagens Medicin har tagit del av, visar att barnläkarna har svårt att skilja på skador orsakade av olyckor och barnmisshandel.

Även tidigare forskning har pekat på läkarnas problem att urskilja misshandel, men enligt forskarna bakom den nya studien är det första gången man granskat hur vanligt detta är.

Forskarna har granskat uppgifter om 258 barn över tre år som behandlats för frakturer orsakade av misshandel på Hospital for Sick Children i Toronto, Kanada. Alla barnen hade även behandlats för en fraktur vid något tidigare tillfälle.

Studien visade att hos vart femte barn, 20,9 procent, hade läkarna missat att frakturen orsakats av misshandel.

Anmäls inte

Det var vanligare att benbrotten inte upptäcktes hos pojkar än hos flickor. På akutmottagningar och vanliga vårdcentraler upptäcktes också misshandelsskadorna mer sällan än hos en barnakut.

Det finns ett stort mörkertal bland antalet anmälda fall av barnmisshandel. Ungefär ett av tio barn i västvärlden blir fysiskt misshandlade. Sjukvården missar att anmäla fall där barn far illa, skriver Dagens Medicin.

Staffan Janson, adjungerad professor i folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet, har kartlagt omfattningen av barnmisshandel i Sverige.

– Generellt är det en väldig underrapportering. En tredjedel av misshandelsfallen och hälften av de sexuella övergreppen anmäls inte, säger han till Dagens Medicin.

Glöms bort

Staffan Janson tror att en av anledningarna till att hälso- och sjukvården är dåliga på att rapportera när de misstänker barnmisshandel är att frågorna lätt glöms bort.

– Vi har fortfarande inte något särskilt bra grepp om det. Och sedan är det nog de egna försvarsmekanismerna som sätter in.