Få föräldrar i första hjälpen-kurs

HÄLSA

Sjuttio procent av föräldrarna med barn under 18 år har inte deltagit i någon utbildning om första hjälpen särskilt till barn. Men var femte av dem som fått utbildning har någon gång fått användning av kunskaperna.

Foto: colourbox

Det visar en undersökning som försäkringsbolaget Trygg-Hansa gjort och som bygger på 1 080 intervjuer med barnfamiljer.

Utbildning i första hjälpen med inriktning på barn anordnas av barnavårdscentraler, förskolor och Röda Korset.

– Intresset är stort men ibland räcker inte tiden till. Vi kanske ska marknadsföra utbildningen bättre, säger Ingela Holmertz, nationell chef för hälso-och sociala frågor på Röda Korset.

Känner sig trygga

Sextio procent av dem som genomgått utbildningen har gjort det för mer än två år sedan.

Endast var tredje barnförälder har så kallat ICE-nummer i sina mobiltelefoner. Det innebär att man har lagt in en nära anhörigs telefonnummer i mobiltelefonen för nödsituationer.

Trygg-Hansa rekommenderar alla föräldrar att gå en kurs i första hjälpen.

"Av de föräldrar som genomgått en första hjälpen-utbildning för barn, känner sig 65 procent trygga med att ge första hjälpen till ett barn", säger Björn Sporrong på försäkringsbolaget i en skriftlig kommentar.

FAKTA

Så hjälper du ditt barn

Några råd:

Om ett barn är medvetslöst måste du försäkra dig om att han eller hon andas innan du gör något annat. Kontrollera att andningsvägarna inte är blockerade.

Det är alltid värt att ge andningshjälp även om du är osäker på tekniken.

Vid misstanke att ditt barn fått i sig ett giftigt ämne, ring Giftinformationscentralen 112.

Fortsätt med andningshjälpen tills ambulans eller sjukvårdspersonal kommer eller att barnet kan andas självt.

Källa: Trygg-Hansa (TT)

TT