För tidigt född kan växa med Mozart

HÄLSA

Att Wolfgang Amadeus Mozarts musik är mer än godis för örat har forskare rapporterat förr. Nu tyder en israelisk studie på att för tidigt födda barn kan växa bättre med hjälp av hans välklingande toner.

Foto: colourbox

Forskarna mätte energiförbrukningen hos 20 småttingar. Hälften fick vila i 30 minuter till tonerna av Mozartstycken medan andra gruppen fick vila i tystnad. Försöket pågick i två dagar, sedan bytte barnen grupp.

Barnen som lyssnade på Mozart sänkte sin energiförbrukning jämfört med de andra barnen. Doktor Ronit Lubetzky vid Souraskykliniken i Tel Aviv säger att det stöder en hypotes om att för tidigt födda barn skulle kunna öka bättre i vikt med hjälp av musik. Barnen vägdes dock inte.

Den barnmedicinska tidskriften Pediatrics publicerar rapporten, som inte utesluter att resultatet kan uppnås med annan musik än Mozarts.

En omstridd rapport för en del år sedan hävdade att barns intelligens kan utvecklas med hjälp av Mozarts- eller annan klassisk musik.

TT/Reuters