Inkontinenta testar KBT

- diskret behandling på nätet tros locka fler

HÄLSA

Nu startar försök att behandla inkontinens via internet. Totalt 250 kvinnor ska ingå i studien som är den första i sitt slag.

– Kvinnor vänder sig ofta till nätet med sina hälsoproblem, speciellt vid pinsamma åkommor, säger docent Eva Samuelsson på Umeå universitet.

Inkontinens är inte farligt, men tillräckligt jobbigt för att påverka livskvaliteten rejält för en del. Om var fjärde kvinna skvätter i trosan någon gång ibland drabbas var tionde minst en gång i veckan. Vanligast är så kallad ansträngningsinkontinens, att man läcker i samband med hopp, nysningar, tunga lyft och liknande. Genom att träna upp bäckenbotten blir många av med problemet, men alla söker inte hjälp.

Begränsar sina liv

I ett försök att nå ut till fler vill forskarna undersöka om det går att få lika bra eller bättre effekt av ett tre månader långt behandlingsprogram på nätet. På sajten tät.nu tar man emot 250 kvinnor som lottas till två grupper. Ena gruppen behandlas precis som vanligt. De får information, råd och träningsprogram per post. Den andra gruppen får samma material via nätet. Då ingår även inslag av KBT och regelbunden mailkontakt med en uroterapeut.

– Träningsprogrammet är fortfarande viktigast, sedan gäller det att våga göra sådant man kanske undvikit. Får vi kvinnorna att reflektera kring olika jobbiga situationer kanske det blir lättare, hoppas Eva Samuelsson som är huvudansvarig för studien.

Trots att många tränar upp muskulaturen i bäckenbotten så att de inte läcker lika lätt är det en del som inte vågar gå på motionsgymnastik, dans och annat de tycker är roligt. Många gånger begränsar de sina liv i onödan.

KBT har tidigare visat sig fungera på enstaka inkontintenta kvinnor. Fungerar det nu i stor skala via nätet hoppas man kunna gå vidare och prova behandlingen även på andra former av urininkontinens.