Snuvig på jobbet en hälsorisk

HÄLSA

Snörvlig? Stanna hemma från jobbet – eller betala senare. Två nya studier, varav en svensk, visar att det är en hälsorisk med så kallad sjuknärvaro.

Enligt undersökningen fick de som jobbade när de var sjuka mer sjukfrånvaro på längre sikt. Den som varit sjuknärvarande minst sex gånger under ett år löpte 74 procents högre risk att bli sjukskriven i mer än två månader.

Källa: Chef

Aftonbladet