Skitiga barn är friskare

HÄLSA

Att utsätta barn för bakterier kan göra dem mer motståndskraftiga för sjukdomar när de är vuxna. De dagliga bakterierna gör dig friskare, visar ny studie.

Foto: colourbox

Den amerikanska studien visar att höga nivåer av dagliga bakterier kan spela en stor roll i att hjälpa kroppens inflammationssystem, som i sin tur påverkar immunförsvaret kraftigt, enligt Newscientist.

Tom McDade på Northwestern University in Evanston, Illinois, undersökte 1534 filippinska barn som levde under hälsoförhållanden långt i från de västerländska. När barnen fyllde 20 år var de mindre mottagliga för kroniska inflammationer än normalt. McDade kom fram till att en tidig exponering för bakterier kan minska riskerna för kroniska inflammationer senare i livet. Det har visat sig att kroniska inflammationer ökar risken för diabetes, stroke och hjärtsjukdomar.

Överdriven hygien

Ämnet C-reaktivt protein (CRP) är en indikation på kroniska inflammationer. McDade fann att desto mer bakterier barnen utsatts för innan två års ålder, desto lägre nivåer av CRP i blodet vid 20 års ålder, det vill säga lägre risk för att utveckla kroniska inflammationer.

För varje gång barnen hade diarré fick de 11 procent lägre CRP-nivå. Barn som bodde två månader på ett ställe nära djuravföring fick 13 procent lägre nivå. Barn som var födda under den dammig och torra säsongen fick en tredjedels lägre nivå.

Tidigare forskning har visat på att ökningen av allergier och astma har att göra med vårt rena leverne. Västerländska länder har överdriven hygien som gör att människor blir mer känsliga mot sjukdomar, har flera forskare hävdat.

– Den här studien tar hygienhypotesen förbi allergi. Det här visar att bakterierna har en konsekvent effekt på immunförsvaret, säger Richard Gallo på University of California i San Diego till Newscientist.

ARTIKELN HANDLAR OM