Bättre vårdhygien räddar 200 liv

HÄLSA

Nära en tiondel av de patienter som läggs in på sjukhus smittas av infektioner i samband med sjukhusbesöket.

Skärpta hygienrutiner i vården gör nu att färre smittas, vilket kan ha räddat livet på över 200 patienter.

– Det känns roligt att det har fortsatt i den här riktningen. Det här är stora tal i minskat lidande och minskade dödsfall, säger Håkan Sörman, vd för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Våren 2008 var andelen sjukhuspatienter som drabbades av vårdrelaterade infektioner 11,8 procent. I våras hade siffran sjunkit till 9,7 och nu i december är andelen nere på 9 procent.

Räddar liv

Vårdrelaterade infektioner, alltså sådana som patienten inte hade med sig när han eller hon kom in till sjukhuset, handlar oftast om urinvägsinfektioner, sårinfektioner efter operationer eller lunginflammation.

Förbättrad hygien på sjukhusen anses ligga bakom minskningen. SKL har tillsammans med landstingen under två år gjort en särskild satsning för att halvera alla undvikbara vårdrelaterade infektioner.

Omkring 220 liv räddas till följd av minskningen och 42 000 färre patienter än tidigare drabbas av infektioner.

Sparar miljarder

Dessutom frigörs 1,3 miljarder kronor eller omkring 440 vårdplatser till följd av förbättringarna. Det motsvarar i vårdplatser ett sjukhus som Danderyds sjukhus.

– Det är ju frapperande när man räknar fram det och det ger en bild av vilka dramatiska effekter det handlar om, säger Håkan Sörman.

Lägst andel vårdrelaterade infektioner har patienterna i Hallands och Norrbottens landsting. I Norrbottens landsting har infektionerna nära halverats, medan de ökat något i vissa landsting.

– I de flesta minskar ju andelen infektioner, men där det ökar kan det exempelvis röra sig om ett tillfälligt problem, säger Håkan Sörman.

Enkla medel

Södersjukhuset i Stockholm är ett av de sjukhus som utmärker sig genom stora förbättringar när det gäller att undvika infektioner. Förändringar som att personalen bär kortärmade, rena kläder, undviker att bära smycken samt använder handsprit mellan patienter gör stor skillnad.

Åtgärder som dessa har lett till att andelen infektioner minskat från 10,6 till 6,5 procent av patienterna.

Eva Joelsson Alm, vårdutvecklare på Södersjukhusets intensivvårdsavdelning, arbetar mycket med hygienfrågor.

– Man kan påverka vården med ganska enkla medel. Till exempel är det viktigt att cheferna följer reglerna. En klocka ska inte vara en statussymbol. Då är det bättre med en fin namnskylt, säger Eva Joelsson Alm.

TT