Äktenskap bra för psykisk hälsa

HÄLSA

Personer som är gifta löper mindre risk att drabbas av psykiska problem som depression, ångest och oro. Men sådana problem kan mycket väl dyka upp vid en separation eller skilsmässa, visar en stor internationell forskarstudie.

Foto: colourbox

Studien, som omfattar över 34 000 personer i 15 länder, bygger på tio års data från Världshälsoorganisationens (WHO) avdelning för psykisk hälsa. Den visar att äktenskap kan vara rena hälsovinsten, när det gäller psykisk hälsa.

Det gäller för båda könen och inte bara kvinnor, som tidigare studier rapporterat.

"Baksida"

Och omvänt kan separation, skilsmässa och död kopplas till ökad risk för psykiska sjukdomar. I de fallen riskerar framför allt kvinnor att gå in i ett missbruk, medan män är mer benägna att bli deprimerade, enligt studien som publiceras i den brittiska vetenskapstidskriften Psychological Medicine.

– Det som gör den här studien så unik och robust är att urvalet från så många länder är så stort, och att den inte bara studerat depression utan flera andra psykiska sjukdomar, säger psykologen Kate Scott från Otago University i Nya Zeeland som lett studien.

Men det finns en baksida av äktenskapet. Om det avslutas får det nämligen negativa effekter för båda könen. När ett äkta par beslutar sig för att skiljas blir de extra sårbara för att utveckla psykiska besvär, påpekar Kate Scott.

FAKTA

Studie om äktenskap och hälsa

Några resultat i studien från nya zeeländska Otagouniversitetet:

Gifta par mår psykiskt bättre än ogifta.

Gifta män löper mindre risk att drabbas av depression, ångest och oro.

Gifta kvinnor har mindre risk att utveckla någon form av missbruk.

Vid skilsmässa, separation eller partners död ökar risken för psykisk sjukdom och andra problem hos båda könen. Hos män ökar risken för depression medan kvinnor löper större risk att utveckla någon form av missbruk.

Källa: Psychological Medicine (TT)

TT