Barn oroar sig för vikten

HÄLSA

Vart femte barn mellan 13 och 17 år är oroligt för sin vikt, enligt en enkät med föräldrar som har barn i den åldern. Den verkliga siffran kan dock vara mycket högre, enligt barnhälsoexperter.

Foto: Katrin Jakobsen

– Det är klart att det finns ett stort mörkertal bakom de här siffrorna, det är absolut inte alla som är oroliga för sin vikt som låter föräldrarna veta det, säger Claude Marcus, professor i barnhälsovård, till Svd.se.

Han anser att skolhälsovården borde ta ett större ansvar för barnens viktbekymmer.

I undersökningen, som gjorts av Trygg-Hansa, deltog 1 080 föräldrar med barn i åldrarna 6–17 år. I de lägre åldrarna var oron över vikten mindre.

TT