Kommun hjälper rökare

HÄLSA

Ett ögonblick Anna Ljungdell, tillträdande ordförande i Nynäshamn kommunstyrelse, som ska hjälpa medborgarna att sluta röka efter nyår.

Vad är det för stöd ni kommer att ge?

– Det handlar om sluta röka-kurser av kvalificerade handledare, gratis nikotinläkemedel, lungundersökningar och olika sorters stöd för att folk ska lyckas med sina nyårslöften.

Varför gör ni det här?

– Nynäshamn kommun har satsat på folkhälsa medvetet och långsiktigt under fyra, fem års tid nu och vi vill fortsätta med detta. Vi tror att det är en bra och viktig åtgärda att investera i kommunmedlemmarnas hälsa. Detta är ett led, rökning är en stor riskfaktor för hälsan och vi vill uppmuntra människor att göra hälsosamma livsval.

Vilka får ta del av det här paketet?

– Vi kommer också att göra undersökningar på hur det här går så vi har valt ut tre grupper som vi vill nå och det handlar om kommunens anställda, arbetslösa, mammor och blivande mammor.

Så en person som inte hör till de här kategorierna får inte ta del av erbjudandet?

– Inte i det här läget. Men det finns andra stödfunktioner, landstinget har ju också ett ansvar, man kan vända sig dit för att få stöd.

Hur länge kommer kampanjen att pågå?

– Det vet vi inte exakt, ett år kanske.

Hur mycket räknar ni med att detta kommer att kosta kommunen?

– Det som kommer att kosta för kommunens del är personalkostnaderna för rökavvänjare. Men det är ingen stor summa pengar för kommunen och jag tycker inte man ska diskutera pengar i det här sammanhanget. Jag tror att om en person slutar röka så har den betalat tillbaka de kostnader för rökavvänjning som kan uppstår på bara ett år. Vi ser det här som en investering och tycker det är värt varenda krona.

Till sist, vad önskar du dig mest av allt?

– Jag önskar mig att ingen kör i diket i snöovädret och gör sig illa.