Cellprov utan funktion för äldre

HÄLSA

Cellprover ger inte tillförlitliga resultat för äldre kvinnor, visar studier vid Uppsala akademiska sjukhus. I stället borde alla kvinnor över 50 år få göra virustest, anser Erik Wilander, professor på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

– Man missar hälften av alla fall av livmoderhalscancer och låter kvinnor dö i onödan, säger han.

Professor Erik Wilander, Akademiska sjukhuset i Uppsala

Varje år tar över 700 000 kvinnor i Sverige cellprov för att eventuella cellförändringar och förstadier till livmoderhalscancer ska upptäckas.

På Akademiska sjukhuset i Uppsala låter man också alla 60-åriga kvinnor göra ett HPV-virustest eftersom det, enligt studier vid sjukhuset, ger ett säkrare resultat än ett cellprov. Nu vill man sänka åldern till 50.

– Efter 50-årsåldern förlorar cellprovet nästan helt sin funktion, man missar de flesta samtidigt som fallen av livmoderhalscancer ökar, säger Erik Wilander som är professor och överläkare på avdelningen för patologi och cytologi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

– Med ett virustest hittar man nästan alla fall.

Bättre och billigare

Inga landsting i Sverige erbjuder virustestet, trots att det har visat sig ge ett säkrare resultat än cellprov på äldre kvinnor. Landstingen följer socialstyrelsens rekommendationer och de är än så länge att alla kvinnor upp till 60 år ska kallas till regelbundna cellprovtagningar.

Riktlinjerna är på väg att ändras. Men det tar tid.

– Ett virustest ger en längre skyddseffekt och är billigare, men när man ska förändra en organisation som redan fungerar så bra som cellprovtagningarna gör måste man göra det på ett välorganiserat och kontrollerat sätt, säger professor Joakim Dillner som sitter med i EU-kommissionens expertgrupp för gynekologiska cellprover.

Erik Wilander vid Akademiska sjukhuset i Uppsala anser att systemet är alldeles för trögt.

– Det är skandal att det inte hänt något, systemet med virustester borde byggas ut i hela landet.

Får cancer i onödan

Enligt Erik Wilander skulle man kunna undvika hälften av alla livmoderhalscancerfall om man erbjöd virustestet i stället för dagens cellprov – och om alla kvinnor gick på de kallelser de fick.

– Man låter kvinnor få cancer i onödan, år ut och år in, genom att inte erbjuda virustest, säger han.

Joakim Dillner håller med om att det skulle finnas hälsovinster med att erbjuda virustestet i första hand, men säger att det är en överdrift att hälften av alla fall skulle kunna undvikas i och med det.

– Det skulle vara en mycket större vinst om man kunde öka deltagandet och få fler att komma på cellprovtagningarna. Det är det absolut mest effektiva man kan göra för att skydda sig mot livmoderhalscancer, säger han.

EU-kommissionens expertgrupp håller på att se över ifall man ska börja rekommendera virustestet i första hand i stället för cellprovet.

FAKTA

Gynekologiskt cellprov tas för att i ett tidigt skede upptäcka cellförändringar som riskerar att utvecklas till cancer.

I Sverige ska alla kvinnor i åldern 23–60 år automatiskt kallas till provtagning vart tredje eller vart femte år. Sedan provtagningen infördes har dödligheten i livmoderhalscancer mer än halverats.

Snabba fakta om HPV-virus