Bantningsmedlet Super Slim polisanmält

HÄLSA

Läkemedelsverket går i dag ut och varnar för bantningsmedlet Super Slim sedan flera personer drabbats av hjärtklappning, yrsel och sömnsvårigheter.

Foto: colourbox

Super Slim är varken ett godkänt eller kontrollerat läkemedel utan säljs av ett antal sajter på nätet. Efter rapporter om oväntade effekter av medlet har läkemedelsverket kontrollerat innehållet och upptäckt att det inte stämmer med innehållsdeklarationen. Inte mindre än två receptbelagda substanser upptäcktes som tillverkaren försökt hemlighålla. Dels fenolftalein som tidigare använts i laxermedel, men tagits bort på grund av misstänkt cancerframkallande effekt. Dels sibutramin som ingår i läkemedlet Reductil. Mängden sibutramin är dock 2,5 gånger högre än den normala begynnelsedosen för Reductil, som i sjukvården används som tillägg till ett behandlingsprogram för överviktiga.

Kan framkalla depression

Då sibutramin kan ge allvarliga biverkningar krävs att personen står under läkarkontroll. En vanlig biverkan är blodtrycksstegring varför det inte skrivs ut till personer med hjärtproblem eller dåligt kontrollerat blodtryck. Det kan även ge psykiska problem som depression och ska inte skrivas ut till dem över 65 eller under 18 år.

Läkemedelsverket har nu polisanmält Super Slim för brott mot läkemedelslagen och varnar alla konsumenter för att använda preparatet.

Det är inte första gången oseriösa tillverkare av bantingsmedel använder sig av sibutramin utan att det deklarerats på förpackningen. Tidigare har läkemedelsmyndigheterna i USA, Kanada, Storbritannien och Danmark varnat för samma problem.

ARTIKELN HANDLAR OM