Hjärtrisker med bantningsmedel

HÄLSA

Viktminskningsmedlet Reductil kan öka risken för hjärtinfarkt och stroke och bör därför användas med försiktighet, uppmanar Läkemedelsverket.

En studie bland nästan 10 000 överviktiga patienter med hjärt-kärlproblem har visat att risken att drabbas av en allvarlig händelse var förhöjd hos dem som tog Reductil, jämfört med dem som fick sockerpiller.

Resultaten ska analyseras av den europeiska läkemedelsmyndigheten. Tills vidare uppmanas läkare att vara försiktiga när de skriver ut preparatet, och patienter i riskgrupp bör följas noga. Behandlingen bör avbrytas efter ett år.

TT