Bröstcancer farligast för yngre

HÄLSA

Bröstcancer är farligare för yngre än för medelålders kvinnor, enligt en ny studie. Behandlingen av yngre som drabbas kan därför behöva bli ännu tuffare än i dag, anser forskarna.

Risken för att en kvinna i 20–30-årsåldern ska insjukna i bröstcancer är liten i jämförelse med andra åldersgrupper. Men bland dem som insjuknar i unga år finns en större risk att dö, enligt studien som utförts av forskare vid Karolinska institutet och Uppsala universitet.

Av samtliga bröstcancerdrabbade kvinnor i studien avled var sjätte, medan var fjärde dog av dem som var yngre än 35 år när cancern upptäcktes. Detta trots intensiv behandling.

– Vi tror att det har något att göra med själva aggressiviteten i tumörerna som finns hos de unga kvinnorna, säger bröstkirurgen Hanna Fredholm, en av forskarna bakom studien.

Upptäcks senare

Delvis kan den ökade dödligheten förklaras av att bröstcancer hos yngre ofta upptäcks i ett senare skede.

– Det är ju inte i varje ung kvinnas medvetande att man ska drabbas av cancer, säger Fredholm.

Annan forskning har också visat att risken för bröstcancer minskar för den som varit gravid, vilket färre kvinnor i den yngre åldersgruppen har.

Men det ger inte hela bilden.

– Exakt vad det är som gör att yngre drabbas så hårt vet vi inte.

Yngre får tuff behandling

Yngre kvinnor bör därför definieras som en särskild riskgrupp. De bör få en tuff behandling – oavsett vilken storlek och spridning tumören har.

– Enligt internationella riktlinjer ska cellgifter ges till alla kvinnor som fått bröstcancer under 35 års ålder, säger Fredholm.

Hon påpekar att ytterligare kompletterande forskning behövs.

– Vi går nu vidare med att samla in ytterligare data om de yngre kvinnorna som ingår i studien. Bland annat kommer vi att genomföra studier på deras tumörer för att titta på gen- och proteinuttryck som kan förklara den ökade risken för de unga, säger Hanna Fredholm.

FAKTA

Vanligaste cancerformen

Studien bygger på uppgifter om drygt 22 000 kvinnor som insjuknat i bröstcancer mellan 1992 och 2005. Den publiceras i vetenskapstidskriften Plos One.

Av dem var 471 stycken, det vill säga 2 procent, yngre än 35 år när de insjuknade.

Av samtliga kvinnor i studien avled var sjätte, medan var fjärde dog av dem som var yngre än 35 år när cancern upptäcktes.

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor i västvärlden. I Sverige insjuknar omkring 6 800 kvinnor varje år.

Antalet har fördubblats de senaste 40 åren. Ökningen beror på en äldre befolkning och införandet av mammografiundersökningar.

Samtidigt som antalet nya fall ökar så minskar dödligheten, tack vare tidigare upptäckter och bättre behandlingar.

Källa: Studien Breast cancer in young women och Socialstyrelsen (TT)

TT

ARTIKELN HANDLAR OM