Krockskydd sämre för kvinnor

HÄLSA

Kvinnor löper dubbelt så stor risk som män att drabbas av pisksnärtskada vid en bilolycka. Ändå fungerar pisksnärtskydden i nya bilar mycket sämre för kvinnor, visar en ny stor studie.

Skyddens effekt är betydligt lägre för kvinnliga bilister, visar studien från försäkringsbolaget Folksam. För män minskar de risken för pisksnärtskador med 60 procent, medan bara 45 procent av kvinnorna undgår att skadas. Studien omfattar cirka 11 000 pisksnärtskador som har rapporterats till försäkringsbolaget under åren 1995–2007. Dessutom ingår drygt 21 000 polisrapporterade olyckor under samma period, där bilister har körts på bakifrån.

– Vi visste sedan tidigare att kvinnor löper större risk att drabbas, men det här gör att gapet ökar ytterligare. Biltillverkarna måste ta tag i det på allvar, säger Anders Kullgren, trafikforskningschef på Folksam.

Kvinnlig krockdocka

Anatomiska skillnader i ryggraden, olikheter i muskelmassa eller sittställning kan förklara varför kvinnor lättare får pisksnärtskador. Rönen från den nya studien kommer att användas i ett EU-finansierat projekt som ska reda ut mer exakt vad skillnaden består i. Målet är dessutom att skapa en krockdocka med kvinnliga egenskaper.

– Tester ska alltid utgå från den mest skadedrabbade gruppen, i det här fallet kvinnor. Men ända sedan 1970-talet, när man tog fram de första dockorna, har mannen använts som norm. Det finns en enda kvinnlig krockdocka, men den är liten och lätt som en tolvåring, säger Anders Kullgren.

De nya rönen visar att en ny docka bör tas fram snarast, anser Niklas Stavegård, trafiksäkerhetsansvarig på Motormännens Riksförbund.

– Det är känt att bilar är byggda av män för män. Det finns en okunskap om det här, eller så är det inte prioriterat, säger han.

Biltillverkare bör agera

Den docka som oftast används är 1,77 centimeter lång och väger 76 kilo – alltså betydligt längre och tyngre än en genomsnittlig kvinna. Eftersom kvinnor är lättare får de en snabbare acceleration framåt vid en olycka.

Mycket arbete återstår dock innan en ny testdocka kan se dagens ljus. Forskarna behöver först veta mer om varför skydden fungerar olika för män och kvinnor. Under våren kommer data att samlas in från andra länder i Europa, säger Anders Kullgren.

I väntan på mer forskning bör dock biltillverkarna agera på egen hand, anser han.

– De borde titta mer på effekterna i de olyckor som sker, för att kunna bättra sig.

FAKTA

Kvinnor drabbas oftare

Varje år anmäls cirka 20 000 pisksnärtskador i Sverige. 1 500 personer blir invalidiserade.

Skadan uppstår genom en översträckning av nackens mjukdelar vid en kollision, då huvudet kastas bakåt och sedan framåt.

Hälften av fallen orsakas av påkörning bakifrån.

Kvinnor löper dubbel så stor risk att få skadan.

Källor: Folksam, Vårdguiden. (TT)

TT