Mediciner kan ge allvarlig muntorrhet

Foto: colourbox
Personer som aldrig haft problem med karies tidigare kan på några månader få stora problem med hål i tänderna på grund av sin muntorrhet.
HÄLSA

Muntorrhet blir allt vanligare i takt med att vi äter fler och fler mediciner.

Dålig andedräkt, svårigheter att prata och obehagliga överaskningar hos tandläkaren blir följden.

– På bara ett par månader kan personer som aldrig haft problem med karies få 14, 15 hål, säger Bertil Rosenquist som är specialist i allmänmedicin.

Foto: privat
Lena Gårds mediciner mot parkinson ger henne så svår muntorrhet att hon ibland har svårt att andas.

Vanliga mediciner som blodtryckssänkande preparat, antidepressiva medel och astma- och allergitabletter kan alla ge muntorrhet. Också receptfria förkylningspreparat kan hämma salivproduktionen.

När det finns för lite saliv i munhålan uppstår lätt problem med karies, det är vanligt med svårigheter att andas, äta och prata.

Ett problem är att många inte känner till att deras medicin kan ge muntorrhet och därför inte gör något för att rädda sina tänder.

Ingen information

– Det är en läkares plikt att informera fullt ut om biverkningarna. Man måste också reagera om en patient har problem och se om han eller hon verkligen behöver äta alla de här tabletterna, säger Bertil Rosenquist som är specialist i allmänmedicin.

Lena Gård, 42, har parkinson. Men nästan lika mycket som hon lider av sjukdomen kämpar hon med medicinernas biverkningar.

– Ibland har jag till och med svårt att andas för att jag är så torr i munnen, säger hon.

Lena Gård fick ingen information om att hennes mediciner kunde ge sådana allvarliga biverkningar.

– De skrev bara ut dem och sedan förväntades man som patient vara lyhörd själv. Men jag läser inte alltid om biverkningarna på en gång eftersom jag tycker att det är lätt att bli inbillningssjuk då, säger hon.

Svårt att äta och prata

Lena Gård har problem med att prata, äta, dricka. Hon har prövat det mesta för att öka salivproduktionen.

Flourtabletter, som ju också skyddar mot karies, är vad som hjälpt bäst hittills. Ändå behöver hon gå och undersöka tänderna ofta.

Det blir extra kostnader. Jag har försökt att få ersättning men fått nej eftersom problemen beror på medicinerna och inte på min sjukdom, säger hon.

FAKTA

Läkarens råd: