Hälsomyten

Är det sant att ...

HÄLSA

... vi bara använder 10 procent av hjärnan?

NEJ Tyvärr är det inte sant. Du har ingen dold reservkapacitet att koppla in om omständigheterna så kräver. Forskning tyder i stället på att alla delar av hjärnan är mer eller mindre aktiva hela tiden. Även under sömn jobbar våra hjärnor, även om det är en annan form av arbete.

Myten tros bygga på en missuppfattning av William James som 1908 skrev att ”vi bara använder en liten del av våra fysiska och mentala resurser”. Sedan har påståendet levt vidare.