Musikterapi kan lindra tinnitus

HÄLSA

Individuell anpassad behandling av tinnituspatienter med musik har visat sig kunna minska besvären, enligt en tysk studie.

Foto: colourbox

Tinnitus är besvärande, ibland plågsamma ringande, pipande eller brusande ljud i öronen. Tillståndet har hittills varit svårbehandlat, ibland kan avslappningsövningar, hypnos eller kognitiv beteendeterapi mildra symtomen. Nu visar de tyska forskarna att specialanpassad musikterapi kan hjälpa.

Modifierad musik

I ett försök ändrade de patienternas favoritmusik genom att ta bort toner som matchade de frekvenser som uppträdde när tinnitusen tog fart. Efter ett års lyssnande på den modifierade musiken mildrades besvären hos många av deltagarna. Forskarna tror att musikterapin kan vara en väg att tillsammans med andra tekniker lindra och i bästa fall avhjälpa problemen. Rönen publiceras i vetenskapstidskriften Pnas.

TT