Kommuner kan få anställa läkare

HÄLSA

En nationell samordnare ska se till att ansvaret för hemsjukvården så smidigt som möjligt flyttas från landstingen till kommunerna. Regeringen vill också utreda om kommunerna ska få anställa läkare.

I dag är det bara landstingen som kan anställa läkare och om kommunerna ska få samma rätt krävs en lagändring.

– Det finns en brist i dag i läkarförsörjningen ute i kommunerna. Det är ett starkt skäl, säger hälso- och sjukvårdsminister Maria Larsson till Sveriges Radios Ekoredaktion.

I en kommande lagrådsremiss föreslås också att Socialstyrelsen får i uppdrag att lämna förslag som förbättrar omsorgen av äldre.

Nästa år avsätter regeringen 50 miljoner kronor för att stimulera utvecklingsarbetet på området.

– Målet är att de allra sköraste äldre personerna ska få en bättre vård än vad de får i dag, säger Maria Larsson.

TT