Stressigt jobb gör dig tjock om magen

HÄLSA

Stress på jobbet gör dig tjockare om midjan.

Har du däremot ett jobb där du inte känner dig särskilt stressad håller du vikten bättre, enligt en amerikansk undersökning vid University of Rochester School of Medicine.

Foto: Digital Vision

När forskarna undersökte de anställda på ett stort företag i New York som nyligen skurit ner på personal, upptäckte man att de som hade ett stressigt jobb var tjockare än de som inte hade det fullt lika körigt på jobbet.

De stressade hade högre BMI jämfört med sina relaxade kollegor och de klagade oftare över stress och för mycket arbetsuppgifter efter nedskärningen. I snitt vägde de ungefär 4 kilo mer.

Kronisk stress påverkade

I undersökningen vägdes och mättes alla samt fick svara på frågor om mat, hälsa, jobbstress och fritidsaktiviteter.

Den kortsiktiga stressen var mer kopplad till osäkerhet och en rädsla att bli arbetslös medan den kroniska stressen mättes genom hur mycket kontroll de anställda kände att de hade över sina jobb och hur tunga deras arbetsuppgifter var.

Det visade sig att det inte fanns någon koppling mellan kortsiktig stress och vikt men däremot påverkades vikten mycket av den kroniska stressen.

Även TV-tittandet kopplades till övervikt och för de som motionerade regelbundet drogs BMI ner ett snäpp trots den kroniska stressen. De som stressade mycket hade dock ofta varken ork eller lust över att träna och ta hand om sin fysiska hälsa.

Arbetsstress har länge varit kopplat till bland annat hjärtsjukdomar, övervikt och depression.