Självhjälp kan bota hetsätning

HÄLSA

Personer som lider av hetsätning kan bli hjälpta genom självhjälp.
I en ny studie slutade 63 procent av de som fått självhjälp att hetsäta inom ett år.

Foto: colourbox

Skillnaden mellan bulimi och hetsätande är att hetsätare inte framkallar kräkning efter maten eller motionerar överdrivet, vilket gör att bulimiker ofta är normalviktiga medan hetsätare oftast är överviktiga. Nu visar en ny studie vid Kaiser Permanente Center for Health Research i USA att självhjälp kan vara vägen ut ur missbruket för många.

Slutade hetsäta

I studien deltog 123 kvinnor med en snittålder på 37 år som hetsåt minst en gång i veckan. Hälften fick traditionell behandling med hälsosam kost och näring, medicinsk behandling och viktkontrollprogram, medan andra halvan fick boken "Att övervinna hetsätning" av Christopher Fairburn, samt individuella träffar med en hälsocoach vid åtta tillfällen. De fick även föra matdagbok under tiden. Efter ett år hade 63 procent av de som fått självhjälpsmaterialet slutat hetsäta jämfört med 28 procent i kontrollgruppen.