Mediciner kan ge ökad självmordsrisk

HÄLSA

Vanliga epilepsimediciner kan orsaka en förhöjd risk för självmord och självmordsförsök, enligt en stor amerikansk studie.

Det handlar bland annat om medicinerna Neurontin och Trileptal, uppger nyhetsbyrån Reuters.

Forskarlaget från USA jämförde dem med den aktiva substansen topiramate, och den förhöjda risken gäller patienter som tar dem för första gången. Resultaten har publicerats i den amerikanska tidskriften Journal of the American Medical Association.

Medicinerna säljs även i Sverige.

Påverkar sinnesstämningen

I studien ingick 300 000 patienter som var 15 år eller äldre och som hade tagit mediciner mot konvulsioner för första gången mellan juli 2001 och december 2006.

– Vi såg en ökad risk för självmordshandlingar inom de 14 första dagarna efter att behandlingen påbörjats, säger doktor Elisabetta Patorno vid Brigham and Women's Hospital och Harvard Medical School i Boston till Reuters.

Och det kan innebära att medicinerna påverkar sinnesstämningen innan de når "full terapeutisk effekt", enligt Patorno.

Bör fortsätta sin medicinering

Studien räknade 827 självmordshandlingar – 801 självmordsförsök och 26 självmord. Utöver det fann forskarna ytterligare 41 dödsfall som inte berodde på naturliga orsaker.

Patorno påpekar att patienterna bör fortsätta med sin medicinering men följas noggrant.

TT