Le – så lever du längre

HÄLSA

Är du en glad person som ler ofta? Grattis, du kommer att leva längre än dina buttra medmänniskor.

Foto: thinkstock

Ju bredare flin och ju fler skrattlinjer du har desto större är sannolikheten att du kommer att få ett långt liv, skriver tidningen Telegraph. En undersökning vid Wayne university i Michigan, USA, stärker den tidigare teorin om att ett stort leende tyder på en positiv syn på livet vilket leder till en bättre hälsa i längden.

Jämförde leenden

Forskarna har kommit fram till resultatet genom att studera 230 bilder av kända baseballspelare i 1952 års Baseball Register. Till varje bild finns spelarnas ålder, vikt, längd och civilstånd registrerat.

Alla spelares ansiktsutryck rankades efter deras leende och skrattlinjer. De delades in i tre grupper, från att inte le alls till ett litet leende där endast musklerna runt munnen var engagerade eller ett brett leende med blottade tänder, glada ögon och skrattlinjer. Resultatet jämfördes sedan med spelarnas livslängd.

Störst leende längst liv

Av de 230 spelarna var 184 avlidna. Av de 184 levde de som kategoriserats som inget leende i genomsnitt 72, 9 år. De spelare som hade ett litet leende på bilderna levde i snitt 75 år, medan de som log störst på bilderna blev i genomsnitt 79,9 år. Alltså sju år längre än de som inte log alls.

Forskarna fann också att det inte funkade att slå till med ett falskt leende, eftersom endast de som såg genuint glada ut levde längre.