Motion ger hårt skelett länge

HÄLSA

Barn och ungdomar som idrottar är bättre skyddade mot benskörhet än sina mer stillasittande kamrater, och effekten kan hålla i sig längre än forskare tidigare har trott.

Foto: colourbox

Detta framkommer av en avhandling som bland annat är baserad på studier av hälbenen på drygt 2 300 18-åriga män.

"Inom gruppen fann vi att de unga männen som var aktiva idrottare, men även de män som slutat idrotta, hade en högre bentäthet i jämförelse med de män som aldrig tidigare idrottat", skriver Martin Nilsson, sjukgymnast och doktorand, i ett pressmeddelande från Sahlgrenska akademin.

Högre bentäthet hos idrottare

Dessutom undersöktes bentätheten i hela kroppen hos cirka 500 slumpmässigt utvalda 75-åriga män. De som hade tävlingsidrottat regelbundet mellan 10 och 30 års ålder hade högre bentäthet än jämnåriga som hade varit mindre fysiskt aktiva.

TT