Solarier kan göra dig beroende

HÄLSA

Att solarium ökar risk för hudcancer visste vi. Men nu varnar forskare att solningen kan vara beroendeframkallande på samma sätt som alkohol och droger. En tredjedel av alla som solar riskerar att bli beroende, visar en ny studie.

Foto: thinkstock

När våren kommer får solariebranschen ett uppsving. När det inte känns helt lockande att blotta sina vinterbleka ben i de nya öppna sandalerna, brukar en hel del strunta i de återkommande larmrapporterna om cancerrisken och trots det lägga sig under de blå strålarna. Nu har amerikanska forskare vid Memorial Sloan-Kettering Cancer Center och delstatsuniversitetet i Albany, New York, kommit fram till att solarierna kan ge dig ett beroende, skriver TT.

70 procent

421 universitetsstudenter fick svara på frågor om deras solningsvanor, varav 229 hade solat solarium under det senaste året. Studien, som publicerats i facktidskriften Archives of Dermatology visade att omkring 70 procent av dem visade tecken på att vara beroende av solariesolandet.

Ångestsymptom

De som solade solarium löpte dessutom högre risk att drabbas av ångest och bli beroende av till exempel tobak, alkohol och marijuana. Det var mer än dubbelt så vanligt bland de som visade tecken på att bli beroende av solandet.

Forskarna menar att man i arbetet för att minska hudcancer bör ta hänsyn till att solningen kan vara ett beroende för vissa och att de kan behöva behandlas för det.