Tobaksloggor ska fimpas på paketen

HÄLSA

LONDON. Marlboro-loggan förbjuds. Alla varumärken plockas bort från cigarettpaketen i Australien. Kvar blir varningstexterna och bilder på lungcancer.

Foto: REUTERS
LUNGCANCER Tobaksbolagens loggor ska bytas ut mot bilder på cancerdrabbade lungor.

Kampen mot rökning tar ett nytt steg i Australien när premiärministern Kevin Rudd i dag väntas meddela att man från 2012 förbjuder alla varumärken på cigarettpaketen i landet. Inga färger, loggor eller slogans får finnas på förpackningarna. Kvar blir helt strippade paket med cigarettmärket i ett neutralt typsnitt och i övrigt täckta med varningstexter och bilder som ska avskräcka från rökning.

Reklamkampanj

Enligt Daily Mail väntas tobaksbolagen vidta rättsliga åtgärder för att hindra att lagen går igenom. Men den australiska regeringen är fast beslutna att genomdriva lagen, uppger tidningen. Tanken är att mindre attraktiva cigarettpaket ska göra att unga röker mindre. Det här är det senaste draget i Australiens hårda kamp mot tobaksbolagen. Regeringen har sedan tidigare finansierat en påkostad tv-reklamkampanj med detaljerade bilder som ska sätta skräck i landets rökare.