Nytt vaccin förhindrar tumörtillväxt

HÄLSA

Ett nytt DNA-vaccin förhindrar tillväxten av bröstcancer - hos möss.

Svenska forskare - vid Karolinska Institutet - har utvecklat ett DNA-vaccin som hindrar bröstcancertumörer från att växa till hos möss.

Foto: colourbox

Om en tumör ska bli större än en ärta, så krävs nya blodkärl. Genom att strypa näringstillförseln till tumören kan man hämma tillväxten.

Det nya DNA-vaccinet förhindrar att nya blodkärl bildas i tumören. Man injicerar en liten bit DNA, som innehåller genen för det protein man vill vaccinera mot.

– Vi har provat ett nytt sätt att vaccinera mot blodkärlsbildning i tumörer och det har visat sig fungera, säger Kristian Haller, forskare i tumörbiologi.

Tumörceller dog

Blodgenomströmningen i dessa tumörer var 75 procent lägre och fler tumörceller dog. Forskarna hoppas att vaccinet i framtiden ska kunna förhindra återfall i bröstcancer hos kvinnor efter operation.

Den nya studien publicerades i Oncogene i igår.