Tecknen som avslöjar om du är sjuk

Krämer, rökstopp, spikmatta och massage – alla sätt att tina frusna fingrar och tår

Frusna händer, kalla fötter – då är det blodcirkulationen som spökar.
Men det finns mycket du kan göra för att förbättra den.

Dålig blodcirkulation – boven bakom smärta, ständiga förkylningar och frusna händer.

Eller?

Klart är att blodcirkulationen är livsviktig. Blodkärlen är kroppens vägnät.