Antidepressiva läkemedel ökar risken för missfall

HÄLSA

Risken för missfall ökar med nästan 70 procent hos gravida som tar antidepressiv medicin.

Tester som gjorts visar att de så kallade SSRI-preparaten kan orsaka syrebrist hos fostret.

Läkemedelsverket ser allvarligt på de nya fynden, enligt Dagens Nyheter. I dag får ungefär var tjugonde kvinna i fertil ålder antidepressiv medicin som Cipramil, Fontex, Seroxat eller Zooloft. Även om risken för missfall är låg bör dessa kvinnor diskutera sin medicinering med en läkare om de vill skaffa barn.

Syrebrist kan vara förklaring

I studien som nu publiceras i den ansedda tidskriften New England Journal of Medicine är det uppenbart att de utgör en riskgrupp, särskilt om de tar höga doser eller blandar olika sorters antidepressiva medel. Exakt vad som händer med fostret vet forskarna inte.

Tidigare studier har visat en svag koppling mellan SSRI-preparat och missbildningar hos fostret. Denna gång har kanadensiska forskare tittat på syrebrist som en tänkbar förklaring.

Andningsproblem

I tester på 377 gravida kvinnor har man sett att antidepressiv medicin gör att de nyfödda inte alltid får igång andningen som de ska vid födseln. Risken var sex gånger högre jämfört med kvinnor som inte tog något SSRI-preparat. Det är allvarligt samtidigt understryker forskarna att den här typen av andningsproblem är något som går att behandla.