Skillnader i vården av nyfödda

HÄLSA

Genom kylbehandling, då barnets kroppstemperatur sänks till 33,5 grader i 72 timmar, kan nyfödda som drabbats av akut syrebrist slippa bestående skador. Sedan 2007 ska behandlingen erbjudas på alla avdelningar med full intensivvård. Men så är inte fallet, visar en doktorsavhandling från Karolinska Institutet.

Foto: thinkstock

Trots de nationella riktlinjerna är det stora skillnader över landet.

– Det tyder på att behandlingen inte erbjuds till samtliga barn som skulle kunna ha nytta av den, säger Boubou Hallberg, barnläkare och forskare, till Svenska Dagbladet.

Passar inte alla

Enligt Hallberg är det oklart om skillnaderna beror på att man inte känner till metoden eller på att diagnostiseringen brister.

Bengt Andreasson, överläkare vid SUS i Malmö där kylmetoden tillämpas, säger till tidningen att metoden inte nödvändigtvis passar alla barn.

TT