Vitamin inte skydd mot hjärtsjukdom

HÄLSA

Tillskott av B-vitaminet folsyra och av B 12 skyddar inte mot hjärtsjukdomar, visar den hittills största studien, gjord av en världsledande forskargrupp vid universitetet i Oxford i Storbritannien.

Därmed spricker ännu en vitaminhälsoteori, skriver Svenska Dagbladet.

B-vitamin har lanserats som skydd mot hjärt- och kärlsjukdomar, främst hjärtinfarkt och stroke. Hjärtpatienter har ofta höga halter av ämnet homocystein i blodet och folsyra liksom vitamin B 12 kan sänka halterna.

Ingen hälsoeffekt

Forskargruppen har följt över 12 000 brittiska patienter som överlevt en första hjärtinfarkt. De har följts i medeltal i sju år under tiden 1998–2008. Hälften av deltagarna fick vitamintillskott och de övriga overksamma piller, placebo. Men trots att vitaminerna sänkte homocysteinet i blodet med över 30 procent märktes ingen hälsoeffekt på hjärt-kärl-sjukdomarna. Några skillnader mellan de båda testgrupperna framkom överhuvudtaget inte.

Inget hjärtskydd

Forskarna lade samman resultaten från studien med sju tidigare undersökningar, vilket ökade patientunderlaget till 37 000 personer. Resultatet blev exakt detsamma – inget hjärtskydd.

Förklaringen är troligen att förekomsten av homocystein inte är en orsak till sjukdomarna utan en följd av dessa.

Studien publiceras i den amerikanska läkartidningen Jama.

TT