Krav på stopp för skolgodis

Tandläkarförbundet uppmanar politiker att agera

HÄLSA

Tandläkarförbundet uppmanar alla kommunpolitiker att stoppa godisförsäljningen på landets skolor.

"Vi tycker det är dubbelmoral att eleverna kan köpa läsk, godis och andra sötsaker samtidigt som skolan lär ut om hälsa. Rökrutorna är borttagna sedan länge, låt godisrutorna gå samma väg", säger Gunilla Klingberg, ordförande i Sveriges Tandläkarförbund.

Hälften äter varje dag

Tre av tio skolor säljer läsk, godis eller sötsaker till eleverna, enligt en ny undersökning från Tandläkarförbundet. En parallell elevenkät, som drygt 1 700 niondeklassare besvarat, visar att hälften av ungdomarna äter godis varje dag eller flera gånger i veckan.

TT