För gammal för fetmaoperation

Betalade själv

Foto: Foto: Björn Lindahl
kan slänga medicinerna Innan operationen åt Örjan sju mediciner och sov med snarkapparat. I dag behöver han bara en medicin och har tappat 40 kilo. ”Jag känner mig tio år yngre, piggare och orkar mycket mer”, säger Örjan.
HÄLSA

Örjan Olsson, 69, vägde 133 kilo – men nekades en magsäcksoperation.

– Läkaren ansåg att jag var för gammal.

Då bekostade han ingreppet själv och kunde kasta sex mediciner efteråt.

Innan operation vägde Örjan 133 kilo.

Örjan Olsson var sjukligt fet. Han led av typ 2-diabetes, högt blodtryck, höga blodfetter och sömnapné. Han åt sju mediciner och sov med snarkapparat på grund av andningsuppehåll.

– Min husläkare sa att jag inte skulle överleva utan operation. Han var rädd att jag skulle få en propp eller hjärtinfarkt.

Örjan remitterades till Danderyds sjukhus för en magsäcksoperation – men nekades på grund av sin ålder. Läkaren skrev i remissvaret i oktober 2009:

”Nästan 69 års ålder är alltför hög ålder för en gastric bypass, en effektiv operation där man ser en överlevnadsvinst först efter cirka 15 år”.

Kan strida mot lagen

– Jag blev mäkta förbannad när jag fick svaret – att jag var för gammal. Det är åldersdiskriminering och kränkande.

Beslutet kan strida mot hälso- och sjukvårdslagen. Målet är god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen.

– Man ska inte bli nekad vård bara på grund av ålder, om det inte är medicinskt motiverat. Det är vårdbehovet som ska ligga till grund för vilken vård man erbjuds, säger juristen Maria Jacobsson på Socialstyrelsen.

Kostade 110 000

Överläkaren Erik Näslund på kirurgkliniken förnekar att de har en åldersgräns.

– Vi gör en individuell bedömning av varje patient, men för äldre får man göra andra överväganden än för yngre patienter.

Örjan Olsson bekostade i november en operation på privatklinik för 110 000 kronor. Hans diabetes botades, blodtrycket sjönk till 120/70, blodfetterna normaliserades och snarkningarna upphörde.

– Jag kunde sluta med sex av sju mediciner och lämna tillbaka snarkapparaten.

På sex månader rasade vikten 40 kilo, hans BMI sjönk från 41 till 29 och bukomfånget minskade 30 centimeter.

– Jag känner mig som tio år yngre, är piggare och orkar mycket mer, säger han.

ARTIKELN HANDLAR OM