Skelettet blir sämre när du slutat träna

HÄLSA

Att fysisk aktivitet är bra för att förebygga benskörhet är känt sedan länge.

Men nu har forskarna upptäckt att den effekten försvinner om du slutar träna.

Foto: colourbox

Fysisk aktivitet ökar din bentäthet och förebygger benskörhet hos både män och kvinnor. Nu har forskarna vid Umeå universitet upptäckt att den effekten snabbt försvinner om man slutar träna eftersom skelettet anpassar sig till hur mycket man tränar.

I avhandlingen, som gjordes på Idrottsmedicin under ledning av forskaren Taru Tervo, undersöktes bentätheten hos unga män som var aktiva inom en idrottskarriär.

Samtliga var kring 17 år gamla vid avhandlingens start och de höll på med badminton eller ishockey. Med i studien var också en kontrollgrupp.

Syftet var att se om de bibehöll en hög bentäthet även när den aktiva idrottskarriären var slut.

Badmintion bättre än ishockey

Forskarna upptäckte att badminton, som har mycket hopp och snabba riktningsändringar, generellt ger en större ökning i bentäthet på olika ställen i kroppen än ishockey.

Det visade sig också att skelettet är känsligt för fysisk belastning efter puberteten hos unga män och stora ökningar i bentäthet till följd av fysisk aktivitet kan ses framför allt i den kliniskt viktiga lårbenshalsen. Men när männen slutade träna förlorades snabbt den högre bentätheten även där.

De idrottare som var aktiva under de 12 år studien pågick bibehöll den högre bentätheten vilket visar att benet anpassar sig till den aktuella fysiska aktivitetsnivån.

Minskad fysisk aktivitet påverkar framför allt lårbenshalsen, ländryggen och bäckenet men däremot bevarades delvis en hög bentäthet i överarmen, benen och lårbenet.

Olika livsfaktorer

Forskarna studerade också relationen mellan bentäthet, olika livsstilsfaktorer och självupplevd hälsa genom ett frågeformulär till 1595 män och kvinnor i olika åldrar.

Resulatet visade att fysisk aktivitet som träning och snöskottning och bättre hälsa också var relaterat till högre bentäthet i lårbenshalsen. Det kan visa att en del av de benförluster man ser från 20 års ålder kan vara ha samband med att man blir mindre fysisk aktiv genom livet.

Så många som varannan kvinna och var femte man kommer att drabbas av en benskörhetsfraktur under sin livstid, något som är kopplat till ökad dödlighet, nedsatt fysisk funktion och nedsatt livskvalitet hos äldre personer.

Bentätheten påverkas av såväl ärftliga faktorer som livsstil och kost.

Källa: Umeå universitet

ARTIKELN HANDLAR OM