Slipp högt blodtryck med rödbetsjuice

Foto: colourbox
Rödbetans juice sänker blodtrycket.
HÄLSA

Att dricka rödbetsjuice kan sänka blodtrycket.

Det är nitratet i drycken som har den positiva effekten, visar ny forskning.

– Vår tidigare studie för två år sedan konstaterade att rödbetsjuice kan ge sänkt blodtryck, nu vet vi hur det fungerar, säger studiens författare Amrita Ahluwalia.

Det är forskare vid Queen Mary University i London som har undersökt varför juicen har en blodtryckssänkande effekt, skriver Science daily. I studien fick frivilliga försökspersoner ta antingen nitrattabletter eller dricka rödbetsjuice. Blodtrycket sänktes inom 24 timmar hos både de personer som tog tabletterna och hos de som drack juicen.

Nitratet som ger effekten

Amrita Ahluwalia, som är professor i Vaskulär biologi, säger att resultatet visar att det är nitratet i rödbetsjuicen som ligger till grund för de positiva effekterna.

– Vi visade att rödbetorna och kapslarna med nitrat sänker blodtrycket lika effektivt, vilket tyder på att det är nitrathalten i rödbetsjuicen som ligger till grund för dess möjlighet att sänka blodtrycket. Vi fann även att endast en liten mängd juice behövs, bara 250 ml, för att få den effekten, och att ju högre blodtrycket var vid studiens start desto större blev sänkningen.

Sänka blotrycket naturligt

Resultat skulle kunna bana väg för mer naturliga metoder för att sänka blodtrycket som på sikt kan bidra till att minska belastningen som hjärt- och kärlsjukdomar orsakar sjukvården.