Människa – och hälsans – bästa vän

Foto: thinkstock
Kan göra oss gott.
HÄLSA

Har du häst, hund, kanin eller annat sällskapsdjur?

Då ska du spetsa öronen.

Under fyra dagar, mellan 1-4 juli, samlas forskare från hela världen för att prata om vad djuren egentligen betyder för oss.

Konferensen IAHAIO: Människa & Djur: För Livet (International Association of Human-Animal Interaction Organizations) är den största i sitt slag som handlar om samverkan mellan djur och människor och världsledande forskare ska under hela helgen dela med sig av sina studier, knyta kontakter och lära av varandra.

Det är tolfte gången konferensen äger rum och syftet är att lyfta fram vikten av sällskapsdjurs betydelse för människans välbefinnande. Forskningen riktar in sig på såväl fysiska, sociala och psykologiska effekter på människor, till och med ekonomiska.

Bra genom historien

Ulla Björnehammar är ordförande för Manimalis som verkar för ökad kännedom om sällskapsdjurens positiva effekter:

– En fråga som jag tycker är extra spännande är det faktum att vi genom historien varit övertygade om att djuren får oss att må bra. Vad är orsaken till att vi tror det? Nu på senare år har vi ju kunnat visa att det faktiskt är en fysisk sanning.

En ny studie visade att halterna av må-bra-hormonet oxytocin ökade när kvinnor fick positiva frågor ställda till sig relaterade till deras labradorer. När samma grupp fick negativa frågor ökade i stället halterna av stresshormonet kortisol.

Hästen – ett sällskapsdjur

Under konferensdagarna kommer hästars viktiga roll i terapeutisk rehabilitering, Equine Assisted Therapy (EAT), lyftas fram speciellt.

– Den här gången jobbar vi extra för att belysa hästen som sällskapsdjur. Hästterapi har visat sig vara framgångsrikt för att stärka människor psykiskt. Terapin har bland annat använts för att hjälpa anorektiska flickor och autistiska barn, säger Ulla Björnehammar.