Immuna stamceller hopp för hiv-smittade

HÄLSA

Forskare i USA har konstruerat stamceller som är immuna mot hiv.

I experiment med möss bildade stamcellerna ett nytt immunförsvar som skyddade mot viruset.

En liten andel av världens befolkning verkar vara i stort sett helt immun mot hiv.

Immuniteten beror på en ovanlig genförändring som gör att hiv-viruset (och flera andra sjukdomar) helt enkelt inte får ”grepp”.

Det har forskarna vetat länge men inte riktigt kunna dra nytta av.

Förrän nu, enligt en ny studie.

Förändrade stamceller

Forskare vid University of Southern California har lyckats återskapa genförändringen i mänskliga stamceller – en typ av ursprungsceller som kan bilda alla möjliga sorters celler.

Forskarna sprutade sedan in de preparerade stamcellerna i så kallade mänskliga möss, där ”mänskliga” syftar på att deras immunförsvar bytts ut mot celler från människor. Det för att bättre simulera hur det hela skulle fungera i en människokropp.

Därefter försökte forskarna smitta mössen med hiv.

Bildade nytt skydd

Det visade sig att mössen som fått stamcellerna bildade ett nytt immunförsvar med hiv-immuna celler. Därmed fanns det färre gamla celler kvar som var mottagliga för hiv-virusets attacker. Redan efter några veckor hade mössen fått ett starkt skydd mot hiv.

De möss som inte fått stamcellerna smittades däremot som vanligt.

Rowena Johnston vid Foundation for AIDS Research i New York säger att experimentet är mycket lovande.

– En av lärosatserna inom genterapi för hiv har varit antagandet att man måste förändra varenda relevant cell. Den här forskningen visar att det inte behöver gå till så, säger hon till amerikanska Healthday.

Försök på människor kommer dock att dröja. Enligt en av forskarna bakom studien, Paula Cannon, kan sådana experiment komma igång först om fyra år.

Hon är dock hoppfull och säger att om allt fungerar så kommer det i framtiden att räcka med en enda behandling för att rädda hiv-positiva från att utveckla aids.

FAKTA

Så fungerar hiv

Hiv står för humant immunbristvirus och är ett retrovirus som angriper immunförsvaret.

Hiv kan utvecklas till aids, vilket är en dödlig sjukdom. Aids innebär att den smittade är extremt känslig för infektioner eftersom immunförsvaret är utslaget.

Det finns i dag effektiva bromsmediciner mot hiv som minskar virushalten i blodet så att immunförsvaret inte ska skadas. Viruset kan dock utveckla resistens mot bromsmedicinerna.

Hiv överförs mellan människor vid bland annat oskyddade samlag, blodtransfusioner eller andra kontakter med smittat blod såsom återanvändning av kanyler.