Ny dödlig bakterie på väg mot Sverige

Sprider sig över Europa

Den ytterst svårbehandlade resistent bakterien sprider sig från Indien och det katastrofdrabbade Pakistan in över Europa.
HÄLSA

En ny, mycket svårbehandlad, resistent bakterie sprider sig från Indien och det katastrofdrabbade Pakistan in över Europa.

I Sverige har två personer drabbats.

Men sjukhusen förbereder sig på att smittan snart kan drabba fler.

– Det här är väldigt allvarligt, säger Karin Tegmark-Wisell, överläkare på Smittskyddsinstitutet.

I själva verket handlar det om ett enzym, NDM-1, som en viss sorts bakterie kan binda till sig. Enzymet gör att bakterien blir resistent mot antibiotika.

– Det är steget värre än de tidigare fallen vi sett av resistenta bakterier. Enzymet slår ut vår sista gängse antibiotikagrupp, säger Karin Tegmark-Wisell, överläkare på Smittskyddsinstitutet.

Bakterien kan exempelvis finnas hos personer med lunginflammation eller andra infektioner. Hur sjuk den smittade blir av bakterien beror på det övriga tillståndet.

– Ger den blodförgiftning kan det bli kritiskt. Det viktiga är att så fort som möjligt behandla patienten med rätt antibiotika, säger Karin Tegmark-Wisell.

Extra uppmärksamma

Hittills har två fall av NDM-1 kunnat identifieras och stoppas i Sverige. Det rör sig om två vuxna personer som båda hade vistats på sjukhus i Indien. Det ena fallet registrerades för två år sedan på ett svenskt sjukhus och det andra i april i år.

– I båda fallen lyckades sjukhusen förhindra vidare smitta och patienterna klarade sig, så vitt jag vet, säger Karin Tegmark-Wisell.

Ingen av de vanliga antibiotikasorterna går att använda mot det nya enzymet. Läkaren får då skriva ut någon av de oprövade sorterna som ger starkare biverkningar och inte rekommenderas av sjukvården.

I bästa fall går patientens liv då att rädda.

Laboratorierna i Sverige har fått instruktioner om att vara uppmärksamma på denna typ av antibiotikaresistent bakterie som NDM-1. På sjukhusen vidtar personalen extra säkerhetsåtgärder vid behandlingen av personer som varit i till exempel Pakistan eller Indien, där särskilt antibiotikaresistenta bakterier spårats.

De patienterna får enkelrum och sjukhuspersonalen utgår ifrån att de är smittade med NDM-1 eller liknande bakterier.

I Storbritannien har 50 fall av den resistenta bakterien upptäckts, rapporterar BBC News. I de flesta fall handlar det om personer som rest till Pakistan eller Indien för att där genomgå bland annat skönhetsoperationer.

Brittiska forskare varnar för att bakterien kan spridas globalt.

"Måste vara beredda"

Karin Tegmark-Wisell tror att de kraftiga monsunregnen och översvämningarna i Pakistan kan göra att smittan sprids snabbare till Storbritannien när drabbade personer söker sjukvård i landet.

– Därefter kommer det att bli ett spill över till Sverige. Det måste vi vara beredda på. Det är viktigt är att vi ser till att NDM-1 inte får fäste, säger Karin Tegmark-Wisell.

Sjukhuslaboratorierna jobbar nu extra intensivt med att så snabbt som möjligt identifiera enzymet. Varje person som kommer in med en allvarlig bakterieinfektion ska lämna ett prov som det görs en odling på. Upptäcker laboratoriet att det rör sig om en resistent bakterie slår personalen larm.

Uppsala universitetssjukhus har tidigare haft problem med resistenta bakterier. Där har ett 100-tal smittats när bakterien väl fått fäste. Det viktigaste för att stoppa en spridning är att isolera den smittade.

Smittskyddsinstitutet uppmanar alla som reser i Indien och Pakistan att vara noga med handhygienen. Använd gärna handsprit om det inte finns möjlighet att tvätta händerna.