Svensk forskning kan rädda synen

HÄLSA

Forskare i Sverige har upptäckt ett sätt att odla fram nya hornhinnor.

Det kan revolutionera behandlingen av vissa sjukdomar och synskador.

Hornhinnan är ögats yttersta hinna, som både bryter ljus och skyddar ögat från skräp.

För att se bra är vi beroende av en frisk hornhinna, men sjukdomar och skador på den är vanliga orsaker till nedsatt syn.

Protein växer i ögat

Traditionellt behandlas sådant genom transplantation. Nackdelen med det är att det råder brist på hornhinnor och behovet efter en alternativ lösning är stort.

En sådan lösning har forskare vid Linköpings universitet.

De har upptäckt att om man petar in en linsformad flisa av det mänskligt proteinet kollagen i ögat så växer ögats celler ihop med implantatet och bildar en ny, fin hornhinna.

Funkade för sex av tio

Tio patienter i Östergötland genomgick en sådan operation i ena ögat 2007. Två år senare hade sex av dem fått avsevärt bättre syn.

– Glädjande var att implantatet snabbt täcktes av celler, samt att nerver som är viktiga för känsel och tårreflexer växte in korrekt, säger en av forskarna, Per Fagerholm, till Svenska Dagbladet.

Den nya metoden – som fortfarande är några års studier bort – har den stora fördelen att den inte är beroende av donationer utan kan göras i obegränsad mängd.